Kräftpremiären

  • av

Det sägs ibland att kräftpremiären äger rum den 7 augusti, även om det råder delade meningar om när kräftpremiärens egentliga datum. De som säger att det är den 7 augusti hänvisar till att vi tidigare hade ett förbud i Sverige mot att fiska kräftor från november fram till den 7 augusti. När kräftfisket började på hösten var det också starten på den festperiod som skulle komma. Det var under de första årtiondena på 1900-talet som vi började ha fest kring kräftor. När det gällde vad folket tidigare hade ätit under bondesamhället var det sällan kräftor hade varit föda som åts i någon större mängd. De hade varit populära som fastemat.

Kräftpremiären förändras

Längre tillbaka var det den 7 augusti som var premiärdagen. Vi hade dessutom en tid på kl 17 då själva kräftskivan började. Till stor del berodde det naturligtvis på det förbud som rådde för att fiska kräftor tidigare. En förändring kom 1982 när datumet för premiären flyttades till den första onsdagen i augusti. Nästa förändring kom 1994 då förbudet togs bort. Traditionen med att äta kräftor under augusti lever ändå kvar vilket visar på hur stor betydelse olika traditioner har för befolkningen. De kan även ses lite som ritualer som vi har kvar även om samhället förändrats med tiden.

Kräftätandet genom historien i Sverige

Traditionen med att äta kräftor kom till Sverige under 1600-talet. Det var genom sjömän och resande ned till kontinenten som festsederna med att äta kräftor togs med tillbaka. Från början var det mest folk från de högre stånden som åt kräftorna på det festliga viset. Den första gången vi kan läsa att kräftor har nämnts på skrivet blad är 1562. Erik XIV skrev till fogden i Nyköping att han skulle ta fram så många kräftor som möjligt när hans skulle gifta sig. Det finns också fakta kring att Erik hade odlingar i de vattenfyllda vallgravarna där han odlade kräftor. När kräftor tillagades på den här tiden var det annorlunda mot idag. De var istället för att serveras kalla ingrediens i olika stuvningar och färser.

Kräftätandet genom historien i Sverige

Kokboken som Kajsa Wargs skrev har recept med kräftor. Här är det olika kräftkorvar, kräftkaka och hur stuvningar mer kräftstjärtar görs som det är recept på. Senare började även kräftorna kokas, mer som vi gör dem idag. Skillnaden i början var att kräftorna serverades varma. Tillagningen där man lät kräftorna svalna i sitt eget spad kom till under slutet på 1800-talet. På den tiden var det populärt att dekorera med dill, vilket även gav en del smak. Nere på kontinenten var kräftor populära under munkarnas fasta för att få variation till den fisk de annars åt.

Kräftskivan

Kräftskivorna har idag kommit att bli väldigt populära runt om i Sverige. Traditionen säger att det ska serveras snaps till kräftorna och det är precis som en svensk högtid någon annan gång på året. Det här har kommit att bli lite av en högtid mer än en tradition eftersom det blir mer och mer populärt varje år. Skillnaden när det gäller kräftskivorna är att de kan hållas vid fler tillfällen än ett enda datum under augusti.