Kräftpest i Sverige

  • av

Ursprunget till kräftpesten i Sverige är när parasiten år 1860 kom till Europa. Kräftpesten började då spridas efter att man råkat importera infekterade kräftor till Italien. Därifrån spreds det vidare till övriga delar av Europa.

1907 kom kräftpesten till Sverige när man importerade smittade flodkräftor från Finland.

När man insåg att många av de kräftor man importerat hade dött när de transporterades så dumpade man dem i Mälaren vilket var ett extremt dåligt beslut.

Resultatet blev nämligen att samtliga flodkräftor i Mälaren dog av kräftpesten. Det var första gången smittan kom till våra svenska vatten, men efter det så såg man hur population efter population av flodkräftor smittades med massdöd av kräftor som resultat.

Man ville hitta en lösning för att återfå en stark svensk kräftpopulation. 1960 kom idéen att plantera ut den nordamerikanska signalkräftan och hoppas att de skulle överleva i svenska vatten. Man hoppades att de skulle vara motståndskraftiga mot kräftpesten, och det var dem, men vad man inte visste var att de var kroniska bärare av kräftpesten. Innan man fick veta det så hade man redan planterat ut dem i flertal svenska vatten.

Resultatet blev katastrofalt, alla inhemska flodkräftor i de vattendrag signalkräftorna planterats ut dog.

Nästan alla dog

Man har räknat ut att runt 97 procent av de svenska flodkräftorna dog efter detta, smittade av kräftpest.

Man hade heller inte koll på att såväl redskap som båtar som flyttades mellan olika vattendrag också bidrog till spridningen av kräftpesten

Under åren har det dryftats många teorier om hur kräftpesten sprids i nutid, de allra flesta är dock överens om att människan i nästan alla fall är den som är orsaken. Exempelvis genom att helt sonika hälla ut en balja signalkräftor i en sjö för att på det sättet skapa ett bestånd, istället får man ytterligare ett smittat vatten. Trots att det blev olagligt att sätta ut kräftor utan tillstånd redan 1994 så finns det fortfarande de som gör detta.

Det var inte många år sedan som kräftpesten även nådde Norrland och ökningen av smittade vatten har gått oroväckande fort.

Det har gjort att svenska flodkräftan klassats som akut utrotningshotad. På SLU har man beräknat att om spridningen fortsätter i samma hastighet så är flodkräftan totalt utdöd i landet till år 2026.

Återskapa bestånd

Även om signalkräftorna anses resistenta mot kräftpest så är det inte helt sant, även de kan dö av sjukdomen om de stressas. De känsligare flodkräftorna dör dock utan fördröjning och i större utsträckning.

Man har gjort, och gör, en hel del försök för att återskapa flodkräftans bestånd i Sverige. De flesta ansträngningar förstörs på grund av den illegala utplanteringen av signalkräftor.

Även om man försöker rensa ut så räcker det med en enda kvarvarande signalkräfta för att ett helt bestånd av flodkräftor ska dö ut. Nyckeln till att stoppa kräftdöden är att stoppa den illegala dumpningen.

SLU har även uppmärksammat att en del sjöar kollapsar och signalkräftorna dör. Mängden av sjöar som kollapsar har ökat så man jobbar med att finna orsaken så man kan åtgärda.