Kräftor på flera sätt

  • av

Det är väldigt viktigt att inte våra kräftor dör ut här i sverige. Flodkräftan är en art som är särskilt utsatt och ligger på den “röda listan” sedan år 2010.

Att ligga på “den röda listan” innebär att den är akut hotad. Det beror i sin tur på att det största rovdjuren av alla, nämligen människan planterar ut kräftor illegalt i våra svenska sjöar och vattendrag med signalkräftan som är pestsmittad. Flodkräftan har funnits i Sverige sedan urminnes tider, nämligen redan på inlandsisens tid. Det som gör att den riskerar att utrotas är signalkräftans fel. Förmodligen har det gjorts i rent oförstånd av okunniga människor, men det ställde till med mer skada än vad någon kunde föreställa sig.

På ungefär hundra år har 97 procent av flodkräftan utrotats och den inplanterade signalkräftan kommer ursprungligen från Amerika. Den kräftpest som signalkräftan bär på är en svampinfektion. Signalkräftan har så pass stor motståndskraft mot svampen medan flodkräftan dukar under mer och mer för sjukdomen. Den dör så fort den har blivit smittad tyvärr. Ett ställe där flodkräftan har klarat sig från kräftpesten är i Hassela, trots att det finns signalkräftor här.Viss del av signalkräftorna bär inte på pesten och då går det bra. Det finns hopp om att kunna utrota den förrädiska signalkräftan, men det kommer tt ta några år till innan man lyckats helt.

Orättvist

En del tycker det är väldigt orättvist att samhället lägger ner flera miljoner kronor på att rädda vargstammen som är inplanterad, medan inte ett öre går till räddningen av flodkräftan. Första gången kräftpesten konstaterades var så tidigt som år 1907. Den kom troligtvis in via fartyg som forslade barlasttankar ombord. I sjön Åmänningen som ligger i Bergslagen försvann flodkräftan helt år 1912 och miljöförstöringen i form av utsläpp av disk och tvättmedel har gjort vattnet surare så kräftorna dör ut av även den orsaken idag. En känd svensk entreprenör planterade år 1969 in signalkräftor i svenska vatten och det visade sig bli rena katastrofen! Flera oförståndiga människor tog tyvärr efter hans tilltag och det förvärrade flod-kräftornas tillvaro ytterligare. Det finns vissa instanser som dock har dragit sitt strå till stacken och gett bidrag för att kunna rädda dessa flodkräftor och det är: Länsstyrelsen i Uppsala län fick 183 000 kronor till sitt åtgärdsprogram för flodkräfta i länet under 2012.Länsstyrelsen i Gävleborgs län fick 325 000 kronor för att sätta in akuta åtgärder för att rädda flodkräftan norr om Dalälven.Vällans fiskevårdsområdesförening fick 110 000 kronor för att kunna sätta ut flodkräftyngel i flera omgångar i sjön utanför Falun. Målet är att kunna återfå livskraftiga bestånd i sjön och på sikt skapa ett fiske av flodkräfta. Länsstyrelsen i Jämtlands län fick 200 000 kronor för att återinföra flodkräfta i ett par vatten där den försvunnit. Hushållningssällskapet i Värmland fick 300 000 kronor för att fortsätta arbetet med att bevara och utveckla kräftbeståndet i Värmland, Dalsland, Dalarna och Västmanland. Bolaget Fiskhälsan FH AB i Älvkarleby fick 30 000 kronor för att kunna erbjuda frivillig hälsokontroll av flodkräftor.

Orättvist