Kräftfiske i Världen

  • av

Att fiska kräftor är tillåtet vissa tider på året och på allmänna vatten gäller det från 1 juli och den 10 augusti i Vättern. (Det fria fisket). Detta sker enligt de regler som satts för kräftfiske.

Om våren och sommaren är varm så blir det mycket kräftor. För att få fiska kräftor i sjön Hjälmaren måste man ha fisket som yrke och ha ett speciellt tillstånd från Länsstyrelsen. Detta beror på att man inte vill att kräftbeståndet skall minska.Man kan fiska kräftor både i saltvatten och sötvatten. Lite längre tillbaka i tiden utrotades flodkräftan av kräftpesten eftersom det planterades ut nordamerikanska signalkräftor i insjöar runt om i Sverige. Både kräftor, båtar och redskap man använde till kräftfiske blev smittade av denna pest. Man fiskar alltid kräftor på natten eftersom de är mest aktiva då.Signalkräftorna från Amerika spred sig snabbt och många yrkesfiskare slutade att fånga fisk och började att ägna sig åt kräftfiske istället för det var mer lönsamt. Detta på bekostnad av beståndet av harr, röding och öring. Så nu har reglerna gjorts om så kräftfiske i till exempel Jönköping endast är tillåtet under några dagar och på vissa platser under året.

Problem med signalkräftor

I Storbritannien har de också problem med signalkräftorna eftersom de äter upp allt annat levande och även växterna och när inget annan föda finns tillgänglig börjar kräftorna att äta på varandra. I Vättern i Sverige har fisken harr nästan försvunnit helt och med öringen är det likadant på grund av denna signalkräftans framfart. Egentligen har EU bestämt att denna kräfta skall utrotas eftersom den tagit över så stora vatten, men hur reglerna följs är lite si och så i praktiken. Det har förekommit fångster av signalkräftan på 1 500 kräftor i 30 stycken burar bara på en natt. Det blir ungefär 90 stycken per bur.

Problem med signalkräftor

Kräftor började fångas redan i mitten av 1800-talet. Främst var det adeln som frossade i kräftorna medan bönderna fiskade upp dem. Även i Frankrike var det populärt med kräftor och år 1878 skrevs en lag om att det endast skulle vara tillåtet att fiska kräftor i månaden augusti. Kräftor måste få tid på sig att växa och fortplanta sig. Förr i tiden var kräftfiske med en kräftskiva efteråt ett stort folknöje. Stora tjocka släkten samlades och vittjade burarna tillsammans för att sedan ställa till med en ordentlig kräftskiva med tillhörande nubbe och självklart också andra tillbehör. Idag finns de flesta kräftorna i Värmland, bland annat i Filipstad. Det finns ungefär tusen platser kvar i Sverige där det är gott om kräftor. Man kan ägna sig åt kräftfiske som en ren hobby runt om i hela världen. Det finns massor av olika ideér och tips på hur man fångar dessa delikatesser och kräfthåvar och kräftburar i olika modeller finns det många att välja bland. Kräftorna trivs bäst på stenig, grund botten. Ett tips är också att locka dem med något gott som de gillar som till exempel bitar av brax, mört eller sarv. Men en del lockar med abborre eller gädda och det kan funka lika bra.