Fiske av kräftor i Vättern

  • av

För att fiska flodkräftor och signalkräftor lagligt i Sverige finns det tre sätt och ett bonus-erbjudande.

Endera måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättshavare för det aktuella fiskevattnet, eller ha tillstånd från fiskerättsinnehavaren av vattnet. Det så kallade bonus-erbjudandet gäller undantaget för den stora insjön Vättern. Där får fritidsfiskare under fem utvalda helger under hösten möjlighet att fånga kräftor utan något krav på något tillstånd. Dock måste alla som fiskar alltid följa de mer detaljerade regler som finns för fiske av kräftor i Vättern.

Vättern är en fantastisk fiskesjö på alla vis, hela området har en spännande och inbjudande natur. Det finns otroligt bra områden för både fiske och all annan sorts friluftsliv. Sjön har en siktdjup på runt 17 meter och runt hela sjön finns runt 516 kilometer strandområden krönt av många höga klippor för härlig vy över sjön. De flesta av de mest populära arterna att fiska upp finns i Vättern, några exempel förutom kräftor är insjölax, röding och gädda.

Statistik har visat att de bästa djupen för fångst av kräftor har varit på mellan 6 och 30 meters djup. Däremot har det även fångats kräftor ända nere på 80 meters djup.

Fritt fiske

Under 2018 inföll det fria kräftfisket mellan 10 augusti och 9 september. Men det gäller enbart helger mellan fredagar klockan 17.00 till söndagar samma tid. Vardagar är det vanliga regler som gäller.

Fisket gäller på det som räknas som allmänt vatten och är man osäker så finns mer information om detta på Vätternvårdsförbundets webbplats.

Man måste givetvis hålla sig till de specifika regler som finns. Bland annat får man bara använda maximalt sex kräftburar per person som fiskar.

De burar som används vid fisket måste vara försedda med det som kallas flyktöppningar. Anledningen är att Fiskeriverket kunnat påvisa att det är småkräftor från Vättern som bidragit till ett flertal illegala utsättningar av kräftor i andra vattenområden som sedan drabbats av pest på flodkräftorna. Man hoppas att dessa regler ska minska risken att kräftorna flyttas över till andra sjöar eller vattendrag.

Såväl burar som ryssjor måste utrustas med dessa flyktöppningar. Det bör vara minst 2 runda öppningar som är minst 2,8 centimeter i samtliga kräftburar med en maskstorlek under 5 centimeter.

Flyktöppningar

Flyktöppningarna måste vara placerade i den nedre kanten av fiskeredskapets sida, placerat där de inte kan bli blockerade. Använder man redskap som inte har någon platt botten så måste öppningarna istället placeras diagonalt på var sin sida så att det alltid finns en flyktväg om den andra skulle vara blockerad.

Reglerna säger att hålen helst ska placeras i hörnen av redskapen eftersom det är dit kräftorna oftast söker sig så det skulle gynna den naturliga storlekssorteringen.
Flyktöppningarna gör också så att mesta delen av kräftorna som inte håller storleksmåttet om minst 10 centimeter aldrig fiskas upp. Man mäter kräftorna från pannans spets till stjärtens spets och om de är för små så måste man kasta tillbaka dem direkt där man fångat dem.