Att fiska kräftor

  • av

När man ska fiska kräftor i Sverige så är det en stor högtid, fisket nattetid med lampor som söker av botten, den stora kokande grytan och sen höjdpunkten – att äta dem!

Den nordamerikanska signalkräftan och flodkräftan är djur aktiva nattetid så ska man vara lyckosam i sitt kräftfiske är det en fördel att fiska på natten. Dessutom är det lite mer spännande så också.

Det vanligaste sättet att fiska kräftor i Sverige är att använda roddbåt i någon insjö med kräftor och sedan sänka ner kräft-mjärdar som man agnat med mört, brax eller annan vit fisk vanligtvis. En del använder agnade sänkhåvar också. Sen får man ha tålamod några timmar innan man vittjar mjärdarna.

Tidigare var det mer populärt att driva in kräftorna i fällor med hjälp av ficklampor men det anses rätt oetiskt av många idag. Om man är effektiv och erfaren så kan man hinna med två fångster under en och samma natt. Då tar man en under tidig natt och nästa strax innan gryningen.

Förhoppningsvis har man ett gäng stora och härliga kräftor att tillaga efter den natten. Man bör försöka hålla kräftorna vid liv ända tills man ska koka dem levande, annars blir de dåliga. Ett tips som många brukar gå efter är att hålla dem utan tillgång till föda i minst ett dygn innan man ska äta dem, då kommer djurets tarm vara tom.

Olika typer av kräftor

Skillnaden mellan signalkräfta och flodkräfta är att den förstnämnda har planterats in i Sverige och kommer ursprungligen från Nordamerika, flodkräftan däremot är en inhemskt ras.

I Södra Sverige är signalkräftan mycket vanligare än flodkräftan eftersom den kan bära smittan i sitt skal men fortfarande vara resistent och alltså inte sjuk.

Om man tillsätter signalkräftor i ett vattendrag eller en sjö så kan man riskera att alla flodkräftorna smittas av kräftpest och dör.

Därför är det olagligt att plantera in sötvattenskräftor utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Kräftpremiär

Fiskning av kräfta på yrkesmässig nivå får bara ske om man har tillstånd från Länsstyrelsen och då bara i de vatten som tillståndet gäller.

Innan år 1994 reglerades det i Fiskeriförordningen när kräftfisket fick starta och då handlade det om efter första onsdagen i augusti. Före 1982 var det ett striktare förbud som gällde till 17.00 den 7 augusti. Så det hänger kvar hos många som fortfarande anser att 8 augusti är det rätta kräftpremiärsdatumet.

I enskilt vatten så är det alltid fiskerättsinnehavaren som bestämmer när och hur mycket kräftfiske som ska bedrivas. Men även om man är innehavare av fiskerätten eller har tillstånd från denne så finns det regler man måste följa. Dessa regler handlar till stor del om hur man får fånga kräftorna, vilka redskap och hur de ska både vara utformade och märkas.

Detaljerad information kan man finna på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Svenska signalkräftan har av EU satts upp på en lista om 37 invasiva arter. Den omfattas av en ny förordning som påverkar fiske, transporter, odling och utsättning av signalkräftor.