juli 25, 2018

Kräftpest i Sverige

  • av

Ursprunget till kräftpesten i Sverige är när parasiten år 1860 kom till Europa. Kräftpesten började då spridas efter att man råkat importera infekterade kräftor till Italien. Därifrån spreds det vidare till övriga delar av Europa.

Läs mer »Kräftpest i Sverige